LỜI GIỚI THIỆU

 

“…Gia tộc có phả chí, ghi rõ việc riêng trong gia đình, thứ tự ông bà. Như việc nước nhà có quyển sử ghi việc chung trong thiên hạ. Từ xưa đến nay đều có vậy…”

Trích gia phả.

 

Kính thưa bà con

Chúng tôi là hậu duệ. Dòng họ “Nguyễn Tấn (Nguyễn Văn) của Tổ: “ Nguyễn Văn Hống” ( Nguyễn Tấn Hống).

-      Đời thứ 14: 

* Nguyễn Tấn Sĩ

* Nguyễn Tấn Lang

-      Đời Thứ 15:

* Nguyễn Tấn Khanh

* Nguyễn Tấn Thanh Long

* Nguyễn Tấn Dũng

Được chỉ dạy, động viên từ các ông đời Thứ 13 gồm các ông:

* Nguyễn Tấn Ngô

* Nguyễn Tấn Lợi

* Nguyễn Tấn Thêm

* Nguyễn Tấn Thương

Giao việc và cho phép chúng tôi được tiếp cận gia phả của: chi 2 thuộc phái II; Nhằm làm sáng tỏ các nội dung đã ghi trong các gia phả bằng chữ “ Hán - Nôm” sang chữ quốc ngữ. Giúp bà con trong dòng tộc hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của tộc, phái, chi, nhánh qua các đời.

 

Thưa bà con

Với lòng tôn kính và biết ơn tổ tiên đã lao động cần cù, tích đức, tạo phúc qua nhiều thế hệ để dòng họ tồn tại và phát triển như ngày nay.

Chúng tôi đã cố gắng từng bước thu thập tài liệu, các căn cứ … Tìm người am hiểu thành thạo chữ “ Hán Nôm” để dịch toàn bộ các văn bản gia phả ra nội dung tiếng quốc ngữ, đầy đủ dể hiểu nhất và đã in ra nhiều tập gửi đến các chi, nhánh …

Do những biến cố của lịch sử dân tộc, qua các thời kỳ. Gia tộc cũng có nhiều gia đình dịch chuyển, di tản khỏi nơi cư trú cũ đến nhiều vùng, địa phương khác trong cả nước và trên thế giới để sinh sống. Do vậy khoản cách địa lý, tuổi tác, thời gian chưa cho phép bà con trong gia tộc tiếp cận được với gia phả và bản dịch, để tìm hiểu về cội nguồn của mình.

Nhằm bảo quản lâu dài, tài sản phi vật thể vô giá của ông cha để lại, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thế hệ bà con trong dòng tộc tiếp cận được với cội nguồn. Chúng tôi đã chuyển đổi từng phần của gia phả và bản dịch Viết trên giấy sang gia phả điện tử (MXH) với công nghệ hiện nay bà con trong dòng tộc dể dàng tiếp cận hơn với cội nguồn của mình.

Chúng tôi xin dự kiến trình bày nội dung “Gia phả điện tử” theo các phần sau:

 

Phần I: Cở sở tư liệu được sử dụng

Là văn bản gốc của “Gia phổ tự” Nguyên thi đệ nhị phái Trọng 2 do ông Nguyễn Tấn Ngô đời thứ 13 lưu giữ. Gia phả của nhánh 12, 13 ( Phái ông Phố, ông Nhuận ) do ông Nhuận viết lại từ cuốn gia phả chi 2, phái II phần đầu. Phần sau viết về nhánh 12, 13 do ông Nguyễn Tấn Thương lưu giữ.

 

Phần II: Các nội dung cơ bản của cuốn gia phả dòng họ Nguyễn Tấn (Đ.T.)

1. Lời mở đầu

2. Phần thứ nhất

- Cội nguồn và phát triển

3. Phần thứ hai

- Giới thiệu nội dung đã ghi trong gia phả

4. Phần thứ ba

- Nơi thờ tự (nhà thờ Tổ) nghĩa trang và những ngày húy kỵ trong năm.

Trên đây là toàn bộ nội dung dự kiến trình bày trong “Gia phả điện tử” của chúng tôi.

Thưa bà con

Với sự hiểu biết hạn hẹp và lớp con cháu nên việc hiểu biết về gia tộc là rất hạn chế.

Kính mong bà con xem, đóng góp ý kiến cho chúng tôi, để điều chỉnh đúng, chính xác, trung thực …

“ Như mỗi người chỉ có một tông, một gốc, một nguồn. Đó là luật tự nhiên đã định, dù nghìn năm sau cũng không thay đổi”

                                           Trích lời tiền nhân trong gia phả

      

Kính mong bà con họ tộc đóng góp ý kiến xây dựng làm cho dòng họ ngày càng phát triển.

Điện thoại liên lạc: 0333.439.506  (ông Tấn Sỷ)

 

                                                  Kính chào bà con

                                           Hậu duệ dòng họ Nguyễn Tấn

                                                          Đời thứ: 13

                                                          Đời thứ: 14

                                                          Đời thứ: 15

All rights reserved © LDH TECHNOLOGY 2023